26 آذر 1397

معرفی دستگاه ذخیره ساز MSA 2050

همانطور که می دانیم دستگاههای ذخیره ساز MSA به معنی Modular Smart Array می باشند و از اولین نسل های ذخیره ساز شرکت HPE هستند.

28 آبان 1397

معرفی دستگاه Simplivity 380

با تلاش رهبران IT به منظور دستیابی به مهارت و اقتصاد كلان، با کنترل و مديريت داخلی IT، HPE SimpliVity380 یکی از موثرترين راه حل های

20 آبان 1397

آموزش CCNA فصل نوزدهم

  IPV6در سوئیچ و روتر  :  روشهای الصاق آدرسIPV6 به یکHost به روش های زیر است:

20 آبان 1397

آموزش CCNA فصل هجدهم

آشنایی با پروتکل FHRPو زیرمجموعه آن غالبا یکی از بخشهای مهم شبکه که دارای کمترین افزونگی(Redundancy) می باشد اولین هاپ(HOP) بین میزبان و بقیه شبکه