PDU یا به طور کامل Power Distribution Unit دستگاه یا قطعه ای برای مدیریت توزیع برق در داخل رک میباشد که دارای یک ورودی برق و چندین خروجی برق جهت تامین برق سرورها میباشد.

این دستگاه ها بصورت افقی و عمودی داخل رک نصب میشود.

PDU های اچ پی در دو مدل تک فاز و سه فاز تولید میشوند.

از مزیت های استفاده از PDU میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-افزایش و مدیریت بازدهی برق ورودی رک

2- روشن و خاموش نمودن تجهیزات متصل به PDU از راه دور

3- مانیتور کردن شاخص های ورودی برق رک مانند ولتاژ و آمپراژ از طریق پروتکل SNMP

در حال نمایش 3 نتیجه