آبان 10, 1397

آموزش CCNA فصل یازدهم

آشنایی بیشتر با Router : Router  یکی از دیوایس های مورد استفاده در شبکه میباشد که در لایه سوم OSI (لایه Network) کار میکند .Router

آبان 09, 1397

آموزش CCNA فصل دهم

 یادآوریIPV4   در ابتدا که استانداردهای شبکه وب تعریف گردید از اعدادی بر مبنای 32 بیت برای ایجاد شماره های IP استفاده شد که به آن

آبان 07, 1397

آموزش CCNA فصل نهم

 Aggregation : ( EtherChannel) لینک های Ethernet با استاندارد های متفاوت معرفی شده اند که مشخصات متفاوتی دارند .یکی از مهمترین مشخصات آن که انگیزه

آبان 06, 1397

آموزش CCNA فصل هشتم

سه مرحله اصلی STP برای انجام کار 1- Select Root Bridge: (انتخاب رئیس شبکه) در تمام شبکه حتماً یک سوئیچ رئیسوجود دارد و تمامی ترافیک