HPE Ultrium LTO Tape Drives

خانواده ی دستگاهای هیدرولیکی HPE LTO Ultrium،نسخه اصلی پشتیبان گیری و بایگانی دستگاه Hewlett Packard Enterprise است. بر اساس فرمت LTO Ultrium ، یک استاندارد باز (open standard) با یک نقشه ی راه 12 ساله به خوبی تعریف شده است (a well-defined twelve-generation roadmap) ، درایوهای نوار HPE LTO Ultrium به مشتریان بهترین گزینه را برای حفاظت سرمایه گذاری ارائه می دهند. طراحی ناهموار HPE بر روی تکنولوژی برتر LTO ایجاد می شود و ویژگی های پیشرفته مانند رمزگذاری داده ها را اضافه می کند تا سطح جدیدی از حفاظت از داده ها ایجاد شود.این خانواده از نوار های درایو و همچنین از HPE Library پشتیبانی میکند و نوار ابزار که فراهم میکند تشخیص و بهینه سازی عملکرد را انجام میدهد. اگر داده ها برای کسب و کار شما حیاتی هستند، آن را با هارد HPE LTO Ultrium محافظت کنید.

تماس بگیرید

توضیحات

HPE LTO Ultrium Half-Height Tape Drives

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive BC022A

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive
Veritas Backup Exec Promotion
HPE LTO-8 Ultrium 30 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 TAA-compliant SAS Internal Tape Drive BC024A

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive
Veritas Backup Exec Promotion
HPE LTO-8 Ultrium 30 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive BC023A

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive
Veritas Backup Exec Promotion
HPE LTO-8 Ultrium 30 TB RW Data Cartridge
mini-SAS High Density to SFF8088 cable
Documentation

LTO-7 Ultrium 15000 SAS Internal

LTO-7 Ultrium 15000 tape drives

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 Internal Tape Drive BB873A

Veritas Backup Exec Promotion
HPE LTO-7 Ultrium 15 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 TAA-compliant Internal Tape Drive BB953A

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 Internal Tape Drive
Veritas Backup Exec Promotion
HPE LTO-7 Ultrium 15 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive BB874A

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive
Veritas Backup Exec Promotion
HPE LTO-7 Ultrium 15 TB RW Data Cartridge
mini-SAS High Density to SFF8088 cable
Documentation

LTO-6 Ultrium 6250 tape drives

LTO-6 Ultrium 6250 SAS Internal

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Internal Tape Drive EH969A

Veritas Backup Exec Promotion
HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

LTO-6 Ultrium 6250 SAS External

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Internal Tape Drive EH969A

Veritas Backup Exec Promotion
HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

LTO-6 Ultrium 6250 SAS External

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive EH970A

Veritas Backup Exec Promotion
HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB RW Data Cartridge
power cord
mini-SAS High Density to SFF8088 cable
Documentation

LTO-5 Ultrium 3000 tape drives

LTO-5 Ultrium 3000 SAS Internal

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS Internal Tape Drive EH957B

Veritas Backup Exec Promotion
HP LTO-5 Ultrium 3 TB RW Data Cartridge
mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable
Documentation

LTO-5 Ultrium 3000 SAS External

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive EH958B

Veritas Backup Exec Promotion
HP LTO-5 Ultrium 3 TB RW Data Cartridge
power cord
mini-SAS High Density to SFF8088 cable
Documentation

Host Bus Adapters, Controllers, and Accessories for ProLiant Servers

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller 804398-B21
HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller 804394-B21
HPE H241 12Gb 2-ports Ext Smart Host Bus Adapter 726911-B21
HPE H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter 726907-B21
HPE H222 Host Bus Adapter 650926-B21
HPE Smart Array P222/512 FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller 631667-B21

Media

HPE LTO1 Ultrium 200GB RW Data Tape C7971A
HPE LTO2 Ultrium 400GB RW Data Tape C7972A
HPE LTO-3 Ultrium 800 GB Re-writable Data Cartridge C7973A
HPE LTO-3 Ultrium 800 GB WORM Data Cartridge C7973W
HPE LTO4 Ultrium 1.6TB Read/Write Data Cartridge C7974A
HPE LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Data Tape Cartridge C7974W
HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge C7975A
HPE LTO-5 Ultrium 3TB WORM Data Cartridge C7975W
HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Cartridge C7976A
HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB BaFe RW Data Cartridge C7976B
HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB MP WORM Data Cartridge C7976W
HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB BaFe WORM Data Cartridge C7976BW
HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge C7977A
HPE LTO-7 Ultrium WORM Data Cartridge C7977W
HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge Q2078A
HPE LTO-8 Ultrium 30TB WORM Data Cartridge Q2078W
HP LTO-1 Ultrium 200GB Storage Media Kit C8013A
HP LTO-2 Ultrium 400GB Storage Media Kit C8014A
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge C7978A

Rack-mount Options

HPE StoreEver 1U Generic Rack Mount Kit BC029A

Cables and Adapters

HPE StoreEver 4m Mini SAS HD (SFF-8644) LTO Drive Cable for 1U Rack Mount Kit 876805-B21
HPE StoreEver 4m Mini SAS (SFF-8088) LTO Drive Cable for 1U Rack Mount Kit 876804-B21
HP 1m SAS Cable AE490A
HP 1m with Power SAS Cable AE491A
HPE Mini-SAS Cable for LTO Internal Tape Drive AP746A
HP SAS External-Min 1x-2M Cable Assembly Kit AE466A
HP 1U SAS Ext-Min 1x-4M Cable Assembly Kit AE468A
HPE SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit AE470A
HPE SAS MIN-MIN 1X-4M Cable Assembly Kit AE465A
HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable 716191-B21

Weight

Out of box Internal

3.2 lb (1.45 kg)

Out of box External

10.3 lb (4.65 kg)

دیدگاه مشتریان

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

اولین نفر برای ثبت دیدگاه برای “HPE Ultrium LTO Tape Drives” باشید.