HPE Flexible Slot Power Supplies

منبع تغذیه HPE Flexible Slot (Flex Slot) به صورت مشترک الکتریکی و فیزیکی (common electrical and physical) طراحی شده است. و به شما اجازه ی hot plug، نصب بدون ابزار به سرور HPE (tool-less installation into HPE server) و راه حل های ذخیره سازی (storage solutions) را میدهد.منبع تغذیه Flex Slot HPE برای عملیات با کارایی بالا و گزینه های خروجی چندگانه را ارائه میدهد که به کاربران اجازه می دهد تا منبع قدرت را برای تنظیمات خاص سرور تنظیم کنند. این انعطاف پذیری به کاهش از اتلاف انرژی (power waste) و کاهش هزینه های کلی انرژی و به جلو گیری از ظرفیت قدرت “در دام (trapped) ” در مرکز داده کمک میکند.پشتیبانی از سرویس های HPE Power Discovery ، از طریق فناوری ارتباط خطوط در سرورهای Gen9 ProLiant و همچنین با مدل 800W Titanium و 1400W Platinum Plus در دسترس است.این ویژگی هر سرور را قادر میسازد اطلاعات مربوط به شناسایی ، مکان داده های مربوط به قدرت را به واحد توزیع قدرتمند هوشمند در قفسه پیمایید. که بعد از آن میتواند با HPE Insight Control برای مدریت مصرف برق و کارایی در مرکز داده به اشتراک گذاشته شود.

تماس بگیرید

توضیحات

Models

HPE Flexible Slot Platinum Power Supply Kits

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit 720478-B21
HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit 720479-B21

HPE Flexible Slot Platinum Plus Power Supply Kits

HPE 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit 720620-B21

HPE Flexible Slot Titanium Plus Power Supply Kits

HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 720482-B21

HPE Flexible Slot -48VDC Power Supply Kits

HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit 720480-B21

HPE Flexible Slot HVAC/HVDC Power Supply Kits

HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Power Supply Kit 720484-B21

HPE Flexible Slot Platinum Power Supply Kits

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865408-B21
HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865414-B21
HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 830272-B21

HPE Flexible Slot Titanium Power Supply Kits

HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865438-B21

HPE Flexible Slot -48VDC Power Supply Kits

HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865434-B21

HPE Flexible Slot HVAC/HVDC Power Supply Kits

HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865428-B21

HPE Scalable Persistent Memory Power Supply and Battery Backup

HPE Scalable Persistent Memory 800W Flex Slot PSU and 400W BBU 2-pack FIO Kit 827608-B21

Related Options

VAC C13 to C14 Power Cables

HPE C13 – C14 WW 250V 10A Gray 0.7m Jumper Cord A0K03A
HPE C13 – C14 WW 250V 10A Gray 1.37m Jumper Cord A0K04A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp Flint Gray 2.0m Jumper Cord AF573A
HPE C13 – C14 WW 250V 10A Gray 3.0m Jumper Cord A0K06A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 0.7m Jumper Cord 142257-B28
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 1.4m Jumper Cord 142257-006
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 1.4m 15 pc Jumper Cord 142257-007
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 2.0m Jumper Cord A0K02A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 2.5m Jumper Cord 142257-002
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp 3.0m Jumper Cord 142257-003
HP C13-C14 WW 250V 10Amp Pwr Line 2.5m 1pc Jumper Cord D9Y24A
HP C13-C14 WW 250V 10Amp Pwr Line 2.5m 5pc Jumper Cord D9Y25A
HPE C13 – JIS C8303 JP 100V 12Amp 2.0m Power Cord AF572A
HPE C13 – AS3112-3 AU 250V 10Amp 2.5m Power Cord AF569A
HPE C13 – Nema 5-15P US/CA 110V 10Amp 1.83m Power Cord AF556A
HPE C13 – Nema 6-15P US 250V 15A JP 3.6m Power Cord A0N33A
HPE C13 – GB-1002 CN 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF557A
HPE C13 – IS-1293 IN 240V 6Amp LV 2.0m Power Cord AF562A
HPE C13 – IS-1293 IN 250V 10Amp HV 2.5m Power Cord SG579A
HPE C13 – CNS-690 TW 110V 13Amp 1.83m Power Cord AF561A
HPE C13 – IRAM -2073 AR 250V 10A 2.5m Power Cord AF558A
HPE C13 – NBR-14136 BR 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF591A
HPE C13 – DK-2.5A DK 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF566A
HPE C13 – CEE-VII EU 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF568A
HPE C13 – SI-32 IL 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF564A
HPE C13 – CEI-23-50 IT/CL 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF571A
HPE C13 – KSC- 8305 KR 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF560A
HPE C13 – SABS-164 ZA 250V 10Amp 2.5m Power Cord AF567A
HPE C13 – SEV 1011 CH 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF565A
HPE C13 – Nema 5-15P TH/PH 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF559A
HPE C13 – BS-1363A UK/HK/SG 250V 10Amp 1.83m Power Cord AF570A

Power Line Communication (PLC) Power Cables

HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 0.76m 1pc Jumper Cord SG506A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 0.76m 5pc Jumper Cord SG507A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 1.37m 1pc Jumper Cord SG508A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 1.37m 5pc Jumper Cord SG509A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 1.83m 1pc Jumper Cord SG510A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 1.83m 5pc Jumper Cord SG511A
HPE C13 – C14 WW 250V 10Amp IPD 3.0m 1pc Jumper Cord SG512A

-48VDC Power Cables

HP No Plug 12AWG 48V DC 3.0m Power Cord J6X43A
HPE 48VDC 2.85m Power Cable Q0H80A
HPE 48VDC POWER CABLE 3.28M Q0H81A
HPE 48VDC POWER CABLE 3.95M Q0H82A

277VAC / 380VDC
Power Cables

HP SAFDGRID-LS-25 277V 15Amp AC 0.76m Jumper Cord J6X01A
HP SAFDGRID-LS-25 277V 15Amp AC 1.37m Jumper Cord J6X02A
HP SAFDGRID-LS-25 277V 15Amp AC 2.0m Jumper Cord J6X03A
HP SAFDGRID-SAFDGRID 277V 15Amp DC 0.76m Jumper Cord J6W98A
HP SAFDGRID-SAFDGRID 277V 15Amp DC 1.37m Jumper Cord J6W99A
HP SAFDGRID-SAFDGRID 277V 15Amp DC 2.0m Jumper Cord J6X00A

دیدگاه مشتریان

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

اولین نفر برای ثبت دیدگاه برای “HPE Flexible Slot Power Supplies” باشید.