10 اردیبهشت 1397

محرومیت راننده تسلا به خاطر ترک صندلی راننده

طبق گزارش بی‌بی‌سی، یک راننده انگلیسی بعد از انجام حرکات نمایشی با قابلیت اتوپایلوت خودروی تسلای خود، به مدت 18 ماه از راه رانندگی محروم