10 اردیبهشت 1397

تصمیم ناسا برای ساخت یک هواپیمای مافوق صوت کم صدا

ناسا می‌خواهد با همکاری شرکت هوافضای لاکهید مارتین، یک هواپیمای مافوق صوت کم صدا بسازد.